FELADATKÖR

A Haszonállat-génmegőrzési Intézet ellátja a hazai és nemzetközi tenyésztési-génmegőrzési és koordinációs feladatokat az őshonosként védett magyar haszonállatfajták (kiemelten a kisállatfajták és a pannon méh) védelme és az érintett hazai tenyésztő szervezetek szakmai támogatása érdekében. Ennek keretében nemzeti génmegőrzési és génbanki hálózatot alakít ki és koordinál, létrehozza és működteti a kapcsolódó országos és regionális adatbázist és informatikai hátteret.

Magyar baromfi génbankot tart fenn és fejleszt, és más, különösen veszélyeztetett magyar haszonállat fajtákkal kapcsolatos génbanki, génvédelmi, génmegőrzési és génmentési tevékenységet végez.

A haszonállat-fajtavédelemhez, génmegőrzéshez, génbanki tevékenységhez és állattenyésztéshez kapcsolódó kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységet, valamint a fajtavédelemhez, növényi és állati biológiai alapokhoz, génmegőrzéshez, génbanki tevékenységhez és állattenyésztéshez kapcsolódó vidékfejlesztési, oktatási és ismeretterjesztő tevékenységet végez.

Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központ