Gazdasági-pénzügyi Osztály
pénzügyi-számviteli ügyintéző

Tápiószele
Gazdasági-pénzügyi Osztály
pénzügyi-számviteli ügyintéző

Jelentkezési határidő: 2023. március 24.

Teljes leírás:

A Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján pályázatot hirdet Gazdasági-pénzügyi Osztály pénzügyi-számviteli ügyintéző munkakör betöltésére.

A jogviszony időtartama:
 • határozott idejű közalkalmazotti jogviszony a meghosszabbítás lehetőségével
Foglalkoztatás jellege:
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
 • 2766 Tápiószele, Külsőmező 15.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az NBGK Gazdasági-pénzügyi Osztályának munkájában való részvétel. Ennek keretében az intézményi és fenntartói adatszolgáltatásokkal kapcsolatos pénzügyi – számviteli feladatok ellátása; a jogszabályokban és a belső szabályzatokban meghatározottak szerint a könyvvezetési, beszámolási kötelezettség teljesítése; pénzforgalmi és nem pénzforgalmi gazdasági események naprakész rögzítése, elkülönített, eredményszemléletű könyvelés biztosítása; főkönyvi könyvelésben és az analitikus nyilvántartások vezetésében való részvétel; külső és belső információs igények teljesítése; számviteli területet érintő adatszolgáltatások készítése; havi, negyedéves és éves egyeztetési és zárlati feladatok végrehajtása; külső és belső ellenőrzések során felmerülő információs igények kiszolgálása, adatszolgáltatások teljesítése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint az intézmény Cafeteria szabályzata az irányadók.

Pályázati feltételek:
 • magyar állampolgárság;
 • cselekvőképesség;
 • büntetlen előélet;
 • középiskola/gimnázium, és OKJ szerinti, a feladathoz kapcsolódó pénzügyi, számviteli szakképesítés vagy ;
 • felsőfokú végzettség esetén egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség vagy ;
 • egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és felsőfokú pénzügyi, számviteli szakképesítés ;
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) felhasználói szintű ismerete ;
 • megbízhatóság, szervezet iránti lojalitás, felelősségtudat;
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • szakirányú (pénzügyi/számviteli) felsőfokú végzettség,
 • mérlegképes könyvelői szakképesítés;
 • az Európai Unió által társfinanszírozott projektek számviteli elszámolása terén szerzett tapasztalat;
 • államháztartáson belülről érkező támogatások elszámolásában szerzett tapasztalat;
 • valamely az államháztartási szervezeteknél rendszeresített integrált ügyviteli rendszer ismerete;
 • államháztartásban intézményi területen szerzett pénzügyi-számviteli szakmai tapasztalat, gyakorlat;
Elvárt kompetenciák:
 • pontos, precíz munkavégzés;
 • felelősségtudat, együttműködési készség;
 • nagyfokú önállóság, jó problémamegoldó képesség;
 • gyors és hatékony munkavégzés, terhelhetőség;
 • jó szervező- és kommunikációs készség;
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • magyar nyelvű fényképes szakmai önéletrajz (telefon és e-mail elérhetőség megjelölésével)
 • motivációs levél;
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban szereplő adatokat az eljárásban részt vevők megismerhetik;
 • végzettséget igazoló okiratok másolata;
A munkakör betölthetőségének időpontja:
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje:
 • 2023. március 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csupor Csaba gazdasági főigazgató-helyettes nyújt, a 06 53 380 070-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
 • Kizárólag elektronikus úton Csupor Csaba gazdasági főigazgató-helyettes részére a csupor.csaba@nbgk.hu e-mail címen keresztül.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A bizalmasan kezelt pályázatok a benyújtási határidőt követő 10 napon belül kerülnek elbírálásra. A kiválasztott pályázók szakmai és személyes rátermettségük felmérését célzó személyes meghallgatáson vesznek részt. A pályázat eredményéről a pályázat elbírálását követő 10 munkanapon belül a pályázók elektronikusan kapnak értesítést. A 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt a nyertes pályázónak legkésőbb az álláshely betöltésekor kell eredetben benyújtania.

A pályázat elbírálásának határideje:
 • 2023. április 03.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Elektronikus úton a tárgyban szíveskedjenek feltüntetni: „Pénzügyi-számviteli ügyintéző 2023”. A határozott időre szóló kinevezés 3 hónap próbaidő kikötésével történik. A pályázat eredményéről a pályázók elektronikus úton értesítést kapnak.

Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központ