Génmegőrzés-tudományi és kisállattenyésztési Osztály

A Génmegőrzés-tudományi és Kisállattenyésztési Osztály legfontosabb, hosszú távú kutatási stratégiai célkitűzése a haszonállat-fajtavédelemhez, génmegőrzéshez, génbanki tevékenységhez és baromfi-, nyúl-, hal- valamint méhtenyésztéshez kapcsolódó kutatási-fejlesztési és innovációs tevékenység. Prioritást élvez az in vivo génbanki állományokhoz, valamint az in vitro génmegőrzéshez és a kisállattenyésztéshez kapcsolódó alap-, valamint alkalmazott kutatás és fejlesztés. Kiemelt feladat a génbanki állományok hasznosítási lehetőségeinek vizsgálata (hungarikum termékek; faluprogramok; fenntartható, ökológiai gazdálkodás, stb.), valamint a magyar haszonállat-tájfajták felderítését, és új génbanki állományok kialakítását célzó kutatási tevékenység.

A fenti szakterületeken végzett biológiai (genetikai, szaporodásbiológiai, élettani) alapkutatások, a környezetbarát és ökológiai szemléletű mezőgazdasággal összefüggő állattenyésztési, tartási és takarmányozási alkalmazott kutatások, valamint kereskedelmi vonalakkal történő összehasonlítások.
Az osztály szakterületéhez tartozó nemzetközi kapcsolatok fejlesztése, ápolása és nyilvántartása.
Az In vitro Baromfi Génbank fenntartása és fejlesztése.
Őshonos háziállat fajok és fajták in vitro szaporítóanyag tárolásának fejlesztése.
Hazai és nemzetközi kutatási kapcsolatok kialakítása egyetemekkel, kutatóintézetekkel, tenyésztőkkel, nemzeti park igazgatóságokkal, szakmai szervezetekkel.
A génbanki állományok jellemzését, hasznosítását és termelésbe vonását, hungarikum termékek előállítását, GMO-mentes takarmányok kidolgozását és alkalmazását célzó alap- és alkalmazott kutatások és kísérleti fejlesztések.
A magyar haszonállat-tájfajták felderítését, leírását, hasznosítását, és új génbanki állományok kialakítását célzó kutatási tevékenység, beleértve a terepi vizsgálatok végzését a Kárpát-medencében és más nemzetközi együttműködések keretében.
Együttműködés a nemzeti park igazgatóságokkal, a védett és veszélyeztetett fajok fajmegőrzési programjaiban.
A klímaváltozás negatív hatásainak kivédését célzó vizsgálatok, őshonos fajtáink bevonásával.
Az elért eredmények publikálása hazai és nemzetközi konferenciákon, szaklapokban, különféle szakmai fórumokon.

A HGI-GKO keretében működő egységek

Genetikai és Szaporodásbiológiai Kutatócsoport

A Génmegőrzés-tudományi és Kisállattenyésztési Osztály legfontosabb, hosszú távú kutatási stratégiai célkitűzése a haszonállat-fajtavédelemhez, génmegőrzéshez, génbanki tevékenységhez és baromfi-, nyúl-, hal- valamint méhtenyésztéshez kapcsolódó kutatási-fejlesztési és innovációs tevékenység. Prioritást élvez az in vivo génbanki állományokhoz, valamint az in vitro génmegőrzéshez és a kisállattenyésztéshez kapcsolódó alap-, valamint alkalmazott kutatás és fejlesztés. Kiemelt feladat a génbanki állományok hasznosítási lehetőségeinek vizsgálata (hungarikum termékek; faluprogramok; fenntartható, ökológiai gazdálkodás, stb.), valamint a magyar haszonállat-tájfajták felderítését, és új génbanki állományok kialakítását célzó kutatási tevékenység.

Genetika munkacsoport

Alaptevékenységhez kapcsolódó, egész évben ellátandó általános feladatok:
Módszertani fejlesztés az in vitro és in vivo génmegőrzésben, amely a genetikai erőforrásokkal való gazdálkodást támogatja; a megőrzésre kerülő egyedek, családok és minták meghatározására irányul, minden őshonos állatfajban és fajtában.

DNS és szövetbank kialakítása őshonos juh, kecske, szarvasmarha, magyar kutya és ló fajokra és fajtákra
Ivarmeghatározás, eredetvizsgálatok különféle fajokon és fajtákon.
Házityúk diverzitás kutatási program
- állományváltozás
- SNP marker vizsgálatok
- SNP detektálási módszertan kidolgozása
Pannon méh diverzitási kutatási program
Pannon méh családszerkezet kutatási program
Kutya diverzitási program, SNP marker vizsgálatok
Baromfi eredet ellenőrzés kutatási program
Magyar óriás nyúl populáció genetikai vizsgálata
Az elért eredmények disszeminációja
Oktatási feladatok ellátása:
- SZIE: Genetikai gyakorlatok tartása
- MSc, PhD hallgatók képzése
- További hazai és nemzetközi együttműködések kialakítása, amely a génmegőrzéshez, a genetikai diverzitás megőrzéséhez kapcsolódik

Ivarszerv-transzplantációs munkacsoport

Alaptevékenységhez kapcsolódó, egész évben ellátandó általános feladatok:
Módszertani fejlesztés az in vitro génmegőrzésben, amely a baromfi nőivar bevonására irányul.

Az őshonos tyúkfajtáinktól ivarszervek gyűjtése, vitrifikálása és eltárolása a baromfi in vitro génbankban.
Új kombinációk kialakítása. A már kidolgozott donor / recipiens párosításokban beültetés elvégzése, az ivarszervi-kiméra tyúkok felnevelése és az utódok genetikai tesztelése.
Az ivarszerv szövetek átültetését követően a felnőtt állatok mesterséges termékenyítése.
Víziszárnyas fajokon a transzplantációs módszer alkalmazásának fejlesztése.
Az elért eredmények disszeminációja.
Oktatási feladatok ellátása:
- MATE: Általános szaporodásbiológia előadások és gyakorlatok megtartása
- ÁTE: Szülészet tantárgy keretén belül madár szaporodásbiológiai gyakorlat tartása
- MSc, PhD hallgatók képzése
- További hazai- és nemzetközi együttműködések kialakítása, amely a génmegőrzéshez, a genetikai diverzitás megőrzéséhez kapcsolódik.

Embrionális őssejt munkacsoport

Alaptevékenységhez kapcsolódó, egész évben ellátandó általános feladatok:
Módszertani fejlesztés az in vitro génmegőrzésben.

Baromfi ősivarsejt vonalak izolálása, felszaporítása, fenntartása, a sejttenyészetek jellemzése, mélyhűtése és eltárolása a Génbankban.
- Őshonos tyúkfajták és magyar lúd ősivarsejt vonalak izolálása, felszaporítása.
- A sejttenyészetek jellemzése, mélyhűtése és eltárolása a Génbankban.
- Magyar parlagi gyöngytyúk ősivarsejtjeinek izolálása és a tápoldat összetevőinek optimalizálása.
Az ősivarsejtek befogadására alkalmas steril recipiens előállításával kapcsolatos vizsgálatok végzése.
Az elért eredmények disszeminációja.
Oktatási feladatok ellátása:
MSc, PhD hallgatók képzése
További hazai- és nemzetközi együttműködések kialakítása, amely a génmegőrzéshez, a genetikai diverzitás megőrzéséhez kapcsolódik.

Szaporodásbiológiai munkacsoport

Alaptevékenységhez kapcsolódó, egész évben ellátandó általános feladatok:
A Baromfi in vitro Génbank fenntartása, üzemeltetése és fejlesztése.

Spermabank fejlesztés és az azzal kapcsolatos kutatások.
- Az in vitro génbankban tárolt minták mennyiségének növelése.
- A meglévő ondómélyhűtési technikák fejlesztése, faj- és fajtaspecifikus mélyhűtési protokollok kidolgozása.
Spermabanki adatok kezelése, nyilvántartása
Az ondómélyhűtés eredményességének javítása az ondósejtek antioxidáns kapacitásának növelésével.
Multifunkcionális membránteszt fejlesztése
A lúd ondójának mycoplasma mentesítésével kapcsolatos vizsgálatok.
A Pannon méh ondómélyhűtésének kidolgozásában való részvétel
A magyar kutya fajták ondómélyhűtésében való részvétel
VP2 támogatás feladatainak megvalósítása
- Az elnyert támogatásban vállalt ütemterv alapján az őshonos baromfifajok és fajták ondómélyhűtésének elvégzése.
Baromfitelep állategészségügyi ellátásban való részvétel
Az Állategészségügyi Hatóság számára a mintavételek biztosítása, szükség esetén azokban való részvétel.
Az elért eredmények disszeminációja.
Oktatási feladatok ellátása:
- MATE: Általános szaporodásbiológia és Mesterséges termékenyítés tantárgyak keretében előadások és gyakorlatok megtartása
- ÁTE: Szülészet tantárgy keretén belül madár szaporodásbiológiai gyakorlat tartása
- MSc, PhD témavezetés
- Középiskolai tehetséggondozás
Agrárökológiai és Génmegőrzési Kutatócsoport

Takarmányozási munkacsoport

Alaptevékenységhez kapcsolódó, egész évben ellátandó általános feladatok:

A génbanki állományok takarmány alapanyagainak, valamint a késztápok mintázása, előkészítése, érzékszervi bírálata, beltartalmi vizsgálata.
Termékvizsgálatok:
- Őshonos baromfifajok fajtánkénti tojásvizsgálata; a fizikai paraméterek, valamint a táplálóanyag tartalom meghatározása.
Húsvizsgálatok:
- Csepegési veszteség, szárazanyag, nyershamu, nyersfehérje és nyerszsír tartalmának mérése.
- Hús porhanyósság, hús pH és vezetőképesség, tojáshéj-szilárdság, valamint a termékek színvizsgálata.