Közérdekű adatok

A szervezet vezetőinek elérhetőségeik

Testületi szerv

A Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központban nem működik testületi szerv.

A felügyelt költségvetési szervek

A Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központ irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt nem áll más közfeladatot ellátó költségvetési szerv.

Gazdálkodó szervezetek

A Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központ tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet nincs.

Közalapítványok

A Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központ nem alapított közalapítványt.

Költségvetési szervek

A Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központ nem alapított költségvetési szervet.

Lapok

A Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központ nem adott ki lapokat.

Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv

A Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központ az agrárminiszter által irányított, önállóan működő és gazdálkodó központi költségvetési szerv.
Az agrárminiszter az általános szervezetirányítási jogokat munkaszervezete, az Agrárminisztérium útján gyakorolja.

A Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központot alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

Az NBGK a feladatait az Alapító Okiratban meghatározottak szerint látja el.

Info tv 1. melléklet

Az Info tv 1. melléklet / II. 2.-3.pontja nem vonatkozik a Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központotra.

Hatósági ügyek

A Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központot nem rendelkezik közhatalmi jogkörrel.

Döntéshozatal, ülések

A Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központotra nem vonatkozó közzétételi kötelezettség, mert nem testületi szerv.

A Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központot alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

Az NBGK a feladatait az Alapító Okiratban meghatározottak szerint látja el.

A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek, előterjesztések

A Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központra nem vonatkozó közzétételi kötelezettség, mert nem testületi szerv.