Genetikai tartalékok Osztályára Osztályvezető

Tápiószele
Genetikai tartalékok Osztályára Osztályvezető

Jelentkezési határidő: 2023. 11. 27.

Teljes leírás:

Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központ (NBGK) a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján pályázatot hirdet Genetikai tartalékok Osztályára Osztályvezető munkakör betöltésére.

A jogviszony időtartama:
 • határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
Foglalkoztatás jellege:
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
 • 2766 Tápiószele, Külsőmező 15.
A munkakörhöz tartozó főbb feladatok:
 • A szántóföldi és a kertészeti osztályokkal egyeztetve rendelkezés a génbanki minták növény-egészségügyi-, és rendszertani vizsgálatokra, felszaporításra, illetve agrobotanikai vizsgálatokra történő átadásról.
 • Felügyeli a tárolt magtételek életképességének tárolás előtti és tárolás közbeni (időszakos) ellenőrzésének elvégzését.
 • A Nemzeti Génbank Adatbázis működtetése.
 • A magtételek tárolásának koordinációja.
 • Rendszeresen tájékoztatja az intézmény vezetőjét a gyűjtemények alakulásáról, aktuális helyzetéről.
 • Az Országos Bázis Tároló és az Országos Biztonsági Duplikátum Tároló működtetése.
 • A magcserék és introdukció és koordinálása.
 • Az „In situ” és „On farm” fenntartást elősegítő együttműködések kidolgozása és koordinálása. 
 • A Pannon Magbank működtetése és fejlesztése.
 • Szakmai osztályokkal történő szoros együttműködés.
 • Az osztályon dolgozó kollégák munkájának összehangolása, koordinálása.
Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint az intézmény Cafeteria szabályzata az irányadók. A határozatlan időre szóló kinevezés 3 hónap próbaidő kikötésével történik.

Pályázati feltételek:
 • magyar állampolgárság;
 • cselekvőképesség;
 • büntetlen előélet;
Elvárt végzettség/képesítés:
 • Egyetemi szakirányú agrár- vagy kertészmérnök végzettség;
 • Középfokú angol nyelvtudás
 • Word és Excel program felhasználói szintű ismerete;
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • Génmegőrzéssel kapcsolatos szakmai tapasztalat;
 • Felsőfokú angol nyelvtudás
Elvárt kompetenciák:
 • Kiváló szervező és együttműködési készség;
 • Nagyfokú önállóság, jó problémamegoldó képesség;
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • magyar nyelvű fényképes szakmai önéletrajz (telefon és e-mail elérhetőség megjelölésével)
 • motivációs levél;
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban szereplő adatokat az eljárásban részt vevők megismerhetik;
 • Végzettséget igazoló okiratok másolata;
 • Eredményes felvétel esetén a büntetlen előéletet, illetve a foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt nem állást igazoló, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány;
 • A benyújtandó iratokat pdf fájl formátumban kérjük csatolni.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje:
 • 2023. 11. 27.
 • A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt az nbgk@nbgk.hu e-mail címen kérhet.
A pályázatok benyújtásának módja:
 • Kizárólag elektronikus úton Dr. Baktay Borbála főigazgató részére címezve az nbgk@nbgk.hu e-mail címen keresztül. A levél tárgyában szíveskedjenek feltüntetni: „GTO Osztályvezető”.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
 • A kiválasztott jelentkezők meghallgatására a jelentkezést követő 1 héten belül kerül sor.
A pályázat elbírálásának határideje:
 • 2023. december 8.
Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központ