GYÜMÖLCSTERMŐ NÖVÉNYEK OSZTÁLYA

A gyümölcs gyűjtemény

A Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központ Növények Génmegőrző Intézetének gyümölcs gyűjteményében több mint 1000 tétel (gyümölcs fajta), majd 3500 egyede (példányszám) található meg, ezen felül több mint 110 tétel szőlő. A Gyümölcstermő növények Osztálya a gyűjteménnyel kapcsolatos génbanki feladatokat teljes körűen ellátja.

A gyűjtemények 2013-2019 között kerültek telepítésre, közel 9 hektár területen helyezkednek el. Tételeink egy részére gyűjtőutakon tettünk szert. Gyűjtőútjaink során az ország több megyéjét is bejártuk (Zala megye, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Tolna megye), valamint számos fajtánk származik például a Zselicből, a Balaton felvidékről, Budakesziről, de határon túlról, Erdélyből is. Más gyümölcs génbankok anyagaiból is őrzünk meg tételeket, például Újfehértóról, Érdről, Angliából és Németországból is.

Az Osztály feladatai

A Gyümölcstermő növények Osztályának feladata a Kárpát-medencei tájfajták felkutatása, gyűjtése, majd génbanki állományban (in situ), történő megőrzése.

Az Osztály részt vesz a Vidékfejlesztési Program keretében 2021-ben elindult pályázatban összesen 545 gyümölcs tétellel. A pályázat célja a Ritka és veszélyeztetett növényfajták genetikai erőforrásainak és mikroorganizmusok ex situ megőrzése (VP4-10.2.2.-20).

Az Osztály napi feladatait képezi a gyűjtemény gondozása, fejlesztése, bővítése, fenntartása, a hiányzó tételek leszaporítása, valamint a gyűjtemény génbanki vizsgálata nemzeti és nemzetközi irányelvek szerint. Egyéb feladatok a gyűjtemény fenntartásával, vizsgálatával és a termés feldolgozásával kapcsolatban:

gyümölcs tételek fenotípusának, genotípusának megfigyelése, kutatása,
a begyűjtött tételek DNS szintű genetikai vizsgálata,
fajtaazonosítás, diverzitás vizsgálatok, rokonsági kapcsolatok, rezisztencia vizsgálatok

Az osztályon belül több szakmai csoport látja el az alábbi napi feladatokat.

Gyümölcsészeti Csoport

A gyümölcs gyűjtemények fenntartása, gondozása, fejlesztése.
Kárpát-medencei tájfajták felkutatása, gyűjtése, megőrzése.
A gyümölcs gyűjtemény génbanki vizsgálata, dokumentálása.

Ezefelül a csoport feladatai közé tartozik a kapcsolattartás, összefogás, dokumentáció- és információcsere a hazai genetikai alapanyagok megőrzésével foglalkozó intézményekkel és nemzetközi génbank szervezetekkel, továbbá, az országban található genetikai tartalékokkal foglalkozó szervezetekkel, civil szervezetekkel, magánszemélyekkel.

Valamint koordinálja „A táji adottságokhoz alkalmazkodó, a Kárpát-medencében régóta termesztett gyümölcsfajták megőrzésében való együttműködésről” szóló megállapodást.

Szőlészeti Csoport

A szőlő gyűjtemény gondozása, fejlesztése és fenntartása.
A Kárpát-medencében honos és meghonosodott szőlőfajták felkutatása, gyűjtése és leszaporítása.
A leszaporított fajták génbanki megőrzése és vizsgálata, dokumentálása.
Kapcsolattartás és szakmai konzultáció a többi, szőlőfajtákat megőrző génbankkal.

Faiskolai Csoport

A gyűjteményből hiányzó egyedek vegetatív leszaporítása
A szaporítóanyagok (szemzőhajtás, oltóvessző) begyűjtése, tárolása.
A leszaporított egyedek faiskolai nevelése és nyilvántartása.

Gyümölcsfeldolgozó Csoport

A gyümölcs gyűjteményben termett, leszüretelt gyümölcsök feldolgozása. Az egyes fajtákból feldolgozott minták értékelése.
A feldolgozott gyümölcs minták (lekvár, befőtt, aszalvány, ivólé) előkészítése érzékszervi bírálatokhoz, kóstoltatáshoz.
Az érzékszervi bírálatok előkészítése, megszervezése, a bírálati eredmények kiértékelése.
A hűtőtárolóban elhelyezett friss gyümölcs minták minőségének folyamatos ellenőrzése, a szükséges mennyiségek kitárolása.

A gyümölcsész megállapodás

Az osztály 2013 óta koordinálja a 2011-ben elindított „A táji adottságokhoz alkalmazkodó, a Kárpát-medencében régóta termesztett gyümölcsfajták megőrzésében való együttműködésről” szóló megállapodást, mely a jövő nemzedékek országgyűlési biztosának kezdeményezésére, az evangélikus, a katolikus és a református egyházak főpásztorai, a Vidékfejlesztési Minisztérium, a génmegőrző és tudományos intézmények, valamint a Kárpát-medencei Gyümölcsészeti Hálózat hozzájárulásával jött létre.

A megállapodás keretében a génmegőrzést segítő bemutatókerteket hozunk létre, amelyek célja elsősorban az eltűnő, a Kárpát-medencében régóta termesztett fajták, illetve tájfajták fennmaradása és újrahonosodása, illetve új változatok kialakulása. E fajták elterjedésükkel genetikai alapot biztosítanak a globális klíma- (és társadalmi) változásokból, az ökológiai- és erőforrás- válságból következő helyi szintű problémák megoldásához.

A megállapodás keretében immár több mint 250 kert született, önkormányzatok, egyházak, szervezetek tulajdonában. A párhuzamos génbanki megőrzés mellett, a megállapodás lényege, hogy a fajták a közösségek gondozásába kerülnek, ezáltal megismerhetik őket, a termett gyümölcsöket pedig a közösség javára fordíthatják. A gyümölcsök háztáji feldolgozása értékteremtő munkát tesz lehetővé a közösségek számára. Így a hagyományos művelésű gyümölcsösök, mint tájképi elemek újra a pannon táj részei lehetnek elősegítve ezzel a biológiai sokféleség fenntartását. A létrejött kertek bemutatókertként is funkcionálnak.

A megállapodásba bekapcsolódó kerteknek segítséget is nyújtunk, ezért intézményünkben évente kétszer tartunk szakmai rendezvényeket, melyeket gyakorlati bemutatókkal, képzésekkel színesítünk, figyelembe véve a gyümölcsöskertben zajló éppen aktuális munkálatokat, mint például a metszést.

2021. októberében A Gyümölcsész Megállapodás 10. jubileumát ünnepeltük.