Könyvelő

Tápiószele
Könyvelő

Jelentkezési határidő: 2023. 08. 27.

Teljes leírás:

A Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központ (NBGK) a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján pályázatot hirdet Gazdasági-pénzügyi Osztályára Könyvelő munkakör betöltésére.

A jogviszony időtartama:
 • határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
Foglalkoztatás jellege:
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
 • 2766 Tápiószele, Külsőmező 15.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az NBGK Gazdasági-pénzügyi Osztályának munkájában való részvétel. Ennek keretében az intézményi és fenntartói adatszolgáltatásokkal kapcsolatos pénzügyi – számviteli feladatok ellátása; a jogszabályokban és a belső szabályzatokban meghatározottak szerint a könyvvezetési, beszámolási kötelezettség teljesítése; pénzforgalmi és nem pénzforgalmi gazdasági események naprakész rögzítése, elkülönített, eredményszemléletű könyvelés biztosítása; főkönyvi könyveléssel kapcsolatos feladatok ellátása; havi, nyitási, zárási és a hozzá kapcsolódó egyeztetési feladatokban való közreműködés; időközi költségvetési jelentés, negyedéves mérlegjelentés elkészítése, éves költségvetési beszámoló elkészítésében való közreműködés; adatszolgáltatások, kimutatások, bevallások elkészítése; külső és belső információs igények teljesítése; 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint az intézmény Cafeteria szabályzata az irányadók. A határozatlan időre szóló kinevezés 3 hónap próbaidő kikötésével történik.

Pályázati feltételek:
 • magyar állampolgárság;
 • cselekvőképesség;
 • büntetlen előélet;
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • középiskola/gimnázium, és OKJ szerinti, a feladathoz kapcsolódó pénzügyi, számviteli szakképesítés;
 • mérlegképes könyvelői szakképesítés államháztartási szakon;
 • Minimum 3 év szakmai tapasztalat
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • elsőfokú végzettség esetén egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági vagy pénzügyi, számviteli szakképzettség 
 • Költségvetési szervnél szerzett könyvelői gyakorlat;
 • Pályázatok elszámolásában szerzett tapasztalat;
 • Saldo integrált számviteli rendszer ismerete;
 • Időközi költségvetési jelentés, negyedéves mérlegjelentés készítésében való jártasság
 • Elemi költségvetés, költségvetési beszámoló készítésében való jártasság;
 • Magyar Államkincstár KKVTR és SZR rendszer ismerete
Elvárt kompetenciák:
 • lojalitás, felelősségtudat, együttműködési készség;
 • nagyfokú önállóság, jó problémamegoldó képesség;
 • Word és Excel program felhasználói szintű ismerete;
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • magyar nyelvű fényképes szakmai önéletrajz (telefon és e-mail elérhetőség megjelölésével)
 • motivációs levél;
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban szereplő adatokat az eljárásban részt vevők megismerhetik;
 • Végzettséget igazoló okiratok másolata;
 • Eredményes felvétel esetén a büntetlen előéletet, illetve a foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt nem állást igazoló, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány;
 • A benyújtandó iratokat pdf fájl formátumban kérjük csatolni.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje:
 • 2023. augusztus 27.
 • A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csupor Csaba gazdasági főigazgató-helyettes nyújt, a 06 53 380 070-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 • Kizárólag elektronikus úton Csupor Csaba gazdasági főigazgató-helyettes részére címezve az nbgk@nbgk.hu e-mail címen keresztül. A levél tárgyában szíveskedjenek feltüntetni: „Könyvelő 2023”.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
 • A kiválasztott jelentkezők meghallgatására a jelentkezést követő 1 héten belül kerül sor.
A pályázat elbírálásának határideje:
 • 2023. szeptember 4.
Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központ