PANNON MÉH

A Pannon méh eredetileg Szlovénia és Ausztria Pannon határvidékéről származik, és terjedt el a Világban. Változatai kiterjedten megtalálhatóak a Duna völgyében, Bécstől a Kárpátokig, az Alpok Ausztria déli részén, Szlovénián és Horvátországon át egészen a dalmát partokig. Ezt a jelleget mutatják a dél-lengyel és Kárpátok hegyi méhei is. A Pannon méh elterjedése: Magyarország, Horvátország, Szerbia, Ukrajna jelentős területe. Az eredeti területére a kontinentális klíma a jellemző, hosszú, hideg téllel és gyors átmenettel a meleg száraz nyárba. Noha az eredeti krajnai terület nem terjedt északabbra az 50. szélességi foknál, az itt kialakult tájfajták mégis a legjobban áttelelő típusok.

Fontos, hogy ezt a több mint 80 éve tudományosan is meghatározott, és közel 60 éve tenyésztői irányvonalban tartott fajtát, a Pannon méhet a jó közvetlen és közvetett tulajdonságai és elsősorban kiemelkedő termelési eredményei és jó ellenálló képességei alapján a – természetes határokat követve – őshonossá, és védetté nyilváníttassuk.

Magyarországon, a fél évszázados vizsgálatok és tenyésztői munka eredménye alapján elmondható, hogy az itt kialakult Pannon méh mint önálló fajta kiválóan alkalmas az Európában egyedülállóan közel 400 ezer ha területet borító hazai akác és egyéb méhlegelő, mint a selyemkóró, ill. a szántóföldi növények (kb. 400+400 ezer ha terület) kihasználására. A Pannon méh legjobbnak bizonyult gyors tavaszi fejlődését, gyűjtési eredményeit, kezelhetőségét, ill. lépen-maradását és csekély mértékű támadó hajlamát tekintve.

Értékmérő tulajdonságok, használhatóság

Viselkedését tekintve a Pannon méh nyugodt, nem támadó hajlamú, a kaptár felbontásakor a család védőfelszerelés (arcvédő, kesztyű, méhészöltöny) nélkül kezelhető. A méhek az ellenőrzésre kiemelt kereten nyugodtan dolgoznak tovább, lépenmaradóak, nem futnak le a lépről. Közepesen rajzó hajlamú. A méhanya az egészséges családban tavasszal korán (januártól kezdődően), jól fiasít és a családok gyorsan fejlődnek. Viszonylag kis népességgel és mérsékelt fogyasztással telelnek át. Szorgalmasan gyűjtő, jól tájékozódó és más fajtával összehasonlítva, nem eltájoló típus. A munkásméhek nagy távolságokról gyűjtenek és nagyon kiegyenlített a gyűjtési görbéjük. A Pannon méh jól tájékozódik, megjegyzi a kaptár vagy a nektár forrását, ill. annak helyzetét. Tájékozódás terén a méhek elsősorban egy tárgy fekvéséhez és kevésbé a színhez igazodnak (legyen az méhlegelő, vagy a röpnyílás). Ezzel függ össze a rendkívüli jó tájékozódó képességük a kaptárhoz való visszatérésnél is. Erre a jó képességre különösen nagy szükség van az alföldi és nagy kiterjedésű szántó területek, ill. az erdőségek méhlegelőinek kihasználásánál.

Fiasítás

A Pannon méh igen változatos tulajdonságokat alakított ki az elterjedési területén. A fészket gyorsan kiépíti tavasszal, akkor is, ha lényegesen gyenge családokkal telel át. A fiasítás nagysága nyáron a méhlegelő függvénye. Minden utódra általánosan jellemző tulajdonság a méhanya korai fiasító képessége, és elegendő a pollenellátás esetén a fiasítás számának ugrásszerű növekedése. A fiasítás nyár végére és ősszel főleg a helyi hordási helyzettől, valamint a genetikai adottságtól függ.
A nyári hosszabb hordástalan időszakban, főleg ha az hideg idővel párosul, gyakran drasztikusan csökken az anya petézése. A Pannon méh jellemző túlélési stratégiája, hogy az élelmet jól hasznosítja. Minden kedvező periódust optimálisan használ ki, és nektár-, pollenhiány esetén takarékossággal éli túl a hiányidőszakot. Nyáron az éhezés csak nagyon ritkán fordul elő ezeknél a méhcsaládoknál.

Telelés

Az erős hideg tél, nincs különösebb hatással a Pannon méh áttelelésére. Télen csekély a népessége, mely a szomszédos fajtáktól (olasz, sötét európai méh), jól megkülönbözteti a méhünket. A nyári szárazságok után őszre általában 10-15 kg között változik etetés mennyiségge. A méhcsaládok téli takarása nem szokványos, természetes lehet a ridegen tartás, viszont a téli napforduló után kezdődő fiasítás hőigényét biztosítani, ill. az ehhez szükséges belső itatást szintén ajánlott segíteni.

Hordás

A Pannon méh hordási eredményei (méz) nagyon változatosak lehetnek, és elérhetik a napi 9-14 kg-ot is, méhlegelőnként pedig jó technikai előkészülettel nem ritka – pár nap elteltével – a 30-40 kg-os pörgetési eredmény sem.

Rajzás

Tavasszal a népesség gyors fejlődése miatt a hazai méhünket erőteljes rajzási hajlam jellemzi. Jó technikával azonban megelőzhető a nagy számban fellépő rajzás. A rajzás ellen csak a méhcsalád saját reakciójával lehet védekezni. A méhlegelő kezdete előtt az erős családból el kell venni néhány lépen a feleslegesnek vélt fiasítást és az azt takaró méheket továbbszaporításra. Ebben az esetben kicsi az esélye a rajzásnak. A Pannon méhnél a rajbölcsők száma nem több mint más európai fajtáknál (5-15), de a tenyésztés hiányában a család túlélése nem biztonságos. Nyári, meleg, esős időszak sem gátolja a családokat a rajzási ösztön gyakorlásától, különösen egy rossz, un. rendszeresen rajoztatásos szaporítást alkalmazó állományban, ahol ezt a genetikai adottságot táplálják időről-időre.

Temperamentum

A Pannon méhnél nincs más olyan tulajdonság, ami annyira egységes lenne, mint a méhek nyugodtsága és csekély védelmi készsége a kaptár bontásánál. A könnyed, nyugodt kezelési stílusnál a méhek nem reagálnak a kaptárt bontó méhészre, változatlanul végzik munkájukat a lépeken, a méhanya is könnyen megtalálható. Az ideges és támadó kedvű méhcsalád irányítatlan származású hibridizációra utal.

Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központ