Szervezeti, személyzeti adatok

2. Szervezeti felépítés

3. A szervezet vezetőinek elérhetőségeik

4. Testületi szerv

A Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központban nem működik testületi szerv.

5. A felügyelt költségvetési szervek

A Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központ irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt nem áll más közfeladatot ellátó költségvetési szerv.

6. Gazdálkodó szervezetek

A Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központ tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet nincs.

7. Közalapítványok

A Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központ nem alapított közalapítványt.

8. Költségvetési szervek

A Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központ nem alapított költségvetési szervet.

9. Költségvetési szervek

A Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központ nem alapított költségvetési szervet.

10. Lapok

A Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központ nem adott ki lapokat.

11. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv

A Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központ az agrárminiszter által irányított, önállóan működő és gazdálkodó központi költségvetési szerv.
Az agrárminiszter az általános szervezetirányítási jogokat munkaszervezete, az Agrárminisztérium útján gyakorolja.
Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központ